Penn Elementary School - Today's Meals

Print Element

Today's Meals

Breakfast - Elementary

 • breakfast crescent (carbs 32g)
 • banana (carbs 23g)
 • juice (carbs 14-20g)
 • milk (carbs 12g)
Breakfast - Pre-K
 • breakfast crescent (carbs 32g)
 • banana (carbs 23g)
 • milk (carbs 12g)
Lunch - Elementary

Choose one:

 • chicken strips (carbs 12g)
 • cheese enchiladas (carbs 30g)
 • veggie chef salad (carbs 32g)
 • turkey & cheese sandwich (carbs 30g)

Sides:

 • green beans (carbs 5g)
 • mashed potatoes (carbs 14g)
 • roll (carbs 26g)
 • fruit (carbs 12-20g)
 • milk (carbs 12g)
Lunch - Pre-K
 • chicken strips (carbs 12g)
 • green beans (carbs 5g)
 • fruit (carbs 12-20g)
 • milk (carbs 12g)